گواهینامه SSL
Commercial SSL Certificate
200,000/سالیانه
  صدور اس اس ال برای دامین های ir , ایران
  صدور حداکثر48 ساعت
  نصب اولیه رایگان
  صادر کنند اروپا
PositiveSSL
150,000/سالیانه
  خرید و صدور آنلاین
  128/256 bit کدینگ
  99% سازگاری با مرورگرها
  دامنه نوع معتبر سازی
  ثابت نوع Site Seal
  آنی تحویل و صدور
  10,000 USD مبلغ وارانتی
PositiveSSL Wildcard
600,000/سالیانه
  خرید و صدور آنلاین
  128/256 bit کدینگ
  99% سازگاری با مرورگرها
  دامنه نوع معتبر سازی
  دامنه و زیردامنه پوشش برای
  ثابت نوع Site Seal
  آنی تحویل و صدور
  250,000 $ مبلغ وارانتی