گواهینامه SSL

Commercial SSL Certificate

صدور اس اس ال برای دامین های ir , ایران
صدور حداکثر48 ساعت
نصب اولیه رایگان
صادر کنند اروپا

PositiveSSL

خرید و صدور آنلاین
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 USD مبلغ وارانتی

PositiveSSL Wildcard

خرید و صدور آنلاین
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
دامنه و زیردامنه پوشش برای
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
250,000 $ مبلغ وارانتی