کارت خرید

♦️ ویپ ابری | Cloud VOIP

♦️ ویپ ابری | Cloud VOIP

X-VDS-VOIP-ASIATECH
شروع از
0 تومان
رایگان
0 موجود است
2گیگابایتRam
1 هستهCPU
20 گیگابایتDisk|SSD
نامحدود پهنای باند
آسیاتک دیتاسنتر
3CX VOIP کنترل پنل تلفن ابری
تحویل فوری
سفارش دهید
X-VDS-VOIP-MobinNet
شروع از
0 تومان
رایگان
0 موجود است
2گیگابایتRam
1 هستهCPU
20 گیگابایتDisk|SSD
نامحدود پهنای باند
مبین نت دیتاسنتر
3CX VOIP کنترل پنل تلفن ابری
تحویل فوری
سفارش دهید
X-VDS-VOIP-Respina
شروع از
0 تومان
رایگان
0 موجود است
2گیگابایتRam
1 هستهCPU
20 گیگابایتDisk|SSD
نامحدود پهنای باند
رسپینا دیتاسنتر
3CX VOIP کنترل پنل تلفن ابری
تحویل فوری
سفارش دهید
X-VDS-VOIP-Shatel
شروع از
0 تومان
رایگان
0 موجود است
2گیگابایتRam
1 هستهCPU
20 گیگابایتDisk|SSD
نامحدود پهنای باند
شاتل دیتاسنتر
3CX VOIP کنترل پنل تلفن ابری
تحویل فوری
سفارش دهید