کارت خرید

سرور اختصاصی ایران Dedicated iran

DS1-IR-HPG9-M001
شروع از
3,574,000 تومان
ماهانه
500,000 هزینه تنظیم
0 موجود است
✅ارزان ترین نرخ ترافیک نسبت به کل دیتاسنترهای ایران
✅ارائه ای پی ورژن 4 و6
✅پورت 10گیگابیت رایگان
✅تعرفه ارزان ای پی مازاد
✅ایران | زیرساخت تهران
 • HP-G9 SERVER
 • 2620 V3 CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 1x500GB SSD Disk
 • 10Gbps-shared Uplink
 • Unlimited* Terafic
 • به تعداد مورد نیاز IP
سفارش دهید
DS1-IR-HPG9-M002
شروع از
4,574,000 تومان
ماهانه
500,000 هزینه تنظیم
1 موجود است
✅ارزان ترین نرخ ترافیک نسبت به کل دیتاسنترهای ایران
✅ارائه ای پی ورژن 4 و6
✅پورت 10گیگابیت رایگان
✅تعرفه ارزان ای پی مازاد
✅ایران | زیرساخت تهران
 • HP-G9 SERVER
 • 2X2620 V3 CPU
 • 32GB DDR4 RAM
 • 2X500GB SSD Disk
 • 10Gbps-shared Uplink
 • Unlimited* Terafic
 • به تعداد مورد نیاز IP
سفارش دهید
DS4-IR-HPG9-M008
شروع از
7,574,000 تومان
ماهانه
500,000 هزینه تنظیم
2 موجود است
✅ارزان ترین نرخ ترافیک نسبت به کل دیتاسنترهای ایران
✅ارائه ای پی ورژن 4 و6
✅پورت 10گیگابیت رایگان
✅تعرفه ارزان ای پی مازاد
✅ایران | زیرساخت تهران
 • HP-G9 SERVER
 • 2678 V3 x2 (24core-48thr) CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 2.0TB SSD Disk
 • 2X10Gbps-shared Uplink
 • Unlimited* Terafic
 • به تعداد مورد نیاز IP
سفارش دهید
DS3-IR-HPG9-G002
شروع از
9,574,000 تومان
ماهانه
500,000 هزینه تنظیم
1 موجود است
✅ارزان ترین نرخ ترافیک نسبت به کل دیتاسنترهای ایران
✅ارائه ای پی ورژن 4 و6
✅پورت 10گیگابیت رایگان
✅تعرفه ارزان ای پی مازاد
✅ایران | زیرساخت تهران
 • HP-G9 SERVER
 • 2678 V3 x2 (24core-48thr) CPU
 • 128GB DDR4 RAM
 • 2X2.0TB SSD Disk
 • 10Gbps-Dedicated Uplink
 • Unlimited* Terafic
 • به تعداد مورد نیاز IP
سفارش دهید