سرور اختصاصی ایران

Dedicated IR-P1

Server HP G9

 • Intel Xone E3-1230V3 CPU
 • 16GB DDR3 RAM
 • 1TB SATA6 Or 250GB SSD Disk
 • 100GB Terafic
 • 1 IP
 • Respina,Asiatech,ParsOnline,Shatel IDC
Dedicated IR-P2

Server HP G9

 • Intel Xone E5-2620V2 CPU
 • 64GB DDR3 RAM
 • 2x4TB SATA6 OR 2X500GB SSD Disk
 • 100GB Terafic
 • 1 IP
 • Respina,Asiatech,ParsOnline,Shatel IDC