کارت خرید

♦️سرور مجازی ایران |KVM

VDS-IR--1GB
شروع از
490,000 تومان
ماهانه
1گیگابایتRam
1 هستهCPU
10 گیگابایتDisk|SSD
100 گیگابایت پهنای باند
تحویل فوری
سفارش دهید
VDS-IR--2GB
شروع از
590,000 تومان
ماهانه
2گیگابایتRam
1 هستهCPU
20 گیگابایتDisk|SSD
200 گیگابایت پهنای باند
تحویل فوری
سفارش دهید
VDS-IR--4GB
شروع از
790,000 تومان
ماهانه
4گیگابایتRam
2 هستهCPU
40 گیگابایتDisk|SSD
400 گیگابایت پهنای باند
تحویل فوری
سفارش دهید
VDS-IR-8GB
شروع از
1,290,000 تومان
ماهانه
8گیگابایتRam
3 هستهCPU
80 گیگابایتDisk|SSD
800 گیگابایت پهنای باند
تحویل فوری
سفارش دهید
VDS-IR--16GB
شروع از
1,999,000 تومان
ماهانه
16گیگابایتRam
4 هستهCPU
100 گیگابایتDisk|SSD
1000 گیگابایت پهنای باند
تحویل فوری
سفارش دهید