کارت خرید

♦️از 50 لوکیشن قاره های اروپا ، آمریکا ، آفریقا ، استرالیا و آسیا

از 50 لوکیشن قاره های اروپا ، آمریکا ، آفریقا ، استرالیا و آسیا

X-VPS-50LOC-1GB
شروع از
499,000 تومان
ماهانه
1گیگابایتRam
1 هستهCPU
20 گیگابایتDisk|Nvme
نامحدود پهنای باند
1Gbps آپلینک
KVM کنترل پنل
✅IPv4&V6 IP
✅تحویل فوری
✅30 لوکیشن اروپا
✅10 لوکیشن آسیا
✅10 لوکیشن آمریکا،آفریقاو استرالیا
✅تخفیف ویژه در تمدید و سفارش یکساله
سفارش دهید
X-VPS-50LOC-2GB
شروع از
599,000 تومان
ماهانه
2گیگابایتRam
1 هستهCPU
40 گیگابایتDisk|Nvme
نامحدود پهنای باند
1Gbps آپلینک
KVM کنترل پنل
✅IPv4&V6 IP
✅تحویل فوری
✅30 لوکیشن اروپا
✅10 لوکیشن آسیا
✅10 لوکیشن آمریکا،آفریقاو استرالیا
✅تخفیف ویژه در تمدید و سفارش یکساله
سفارش دهید
X-VPS-50LOC-4GB
شروع از
799,000 تومان
ماهانه
4گیگابایتRam
2 هستهCPU
60 گیگابایتDisk|Nvme
نامحدود پهنای باند
1Gbps آپلینک
KVM کنترل پنل
✅IPv4&V6 IP
✅تحویل فوری
✅30 لوکیشن اروپا
✅10 لوکیشن آسیا
✅10 لوکیشن آمریکا،آفریقاو استرالیا
✅تخفیف ویژه در تمدید و سفارش یکساله
سفارش دهید
X-VPS-50LOC-8GB
شروع از
1,299,000 تومان
ماهانه
8گیگابایتRam
4 هستهCPU
90 گیگابایتDisk|Nvme
نامحدود پهنای باند
1Gbps آپلینک
KVM کنترل پنل
✅IPv4&V6 IP
✅تحویل فوری
✅30 لوکیشن اروپا
✅10 لوکیشن آسیا
✅10 لوکیشن آمریکا،آفریقاو استرالیا
✅تخفیف ویژه در تمدید و سفارش یکساله
سفارش دهید
X-VPS-50LOC-16GB
شروع از
3,999,000 تومان
ماهانه
16گیگابایتRam
16هستهCPU
200 گیگابایتDisk|Nvme
نامحدود پهنای باند
1Gbps آپلینک
KVM کنترل پنل
✅IPv4&V6 IP
✅تحویل فوری
✅30 لوکیشن اروپا
✅10 لوکیشن آسیا
✅10 لوکیشن آمریکا،آفریقاو استرالیا
✅تخفیف ویژه در تمدید و سفارش یکساله
سفارش دهید
X-VPS-50LOC-32GB
شروع از
6,999,000 تومان
ماهانه
32گیگابایتRam
24هستهCPU
500 گیگابایتDisk|Nvme
نامحدود پهنای باند
1Gbps آپلینک
KVM کنترل پنل
✅IPv4&V6 IP
✅تحویل فوری
✅30 لوکیشن اروپا
✅10 لوکیشن آسیا
✅10 لوکیشن آمریکا،آفریقاو استرالیا
✅تخفیف ویژه در تمدید و سفارش یکساله
سفارش دهید