کارت خرید

♦️سرور اختصاصی خارج

♦️سرور اختصاصی خارج

VDS-USA-GE-FL-2GB
شروع از
0 تومان
ماهانه
0 موجود است
 • 1000MHZ CPU
 • 2GB DDR4 RAM
 • 10GB SSD NVME DISK
 • 5TB Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
سفارش دهید
VDS-USA-GE-FL-4GB
شروع از
0 تومان
ماهانه
0 موجود است
 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 40GB SSD NVME DISK
 • 10TB Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
سفارش دهید
VDS-USA-GE-FL-8GB
شروع از
0 تومان
ماهانه
0 موجود است
 • 3000MHZ CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 80GB SSD NVME DISK
 • 20TB Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
سفارش دهید