کارت خرید

سرور مجازی آذربایجان

سرور مجازی آذربایجان

VPS AZ-1GB
شروع از
348,000 تومان
ماهانه
0 موجود است
 • 700MHZ CPU
 • 1GB DDR4 RAM
 • 20GB SSD NVME DISK
 • 500GB Bandwidth
 • ندارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • Az.achost.net تست شبکه
سفارش دهید
VPS AZ-2G
شروع از
549,000 تومان
ماهانه
0 موجود است
تحویل سرور 12تا 24ساعت کاری
 • 1200MHZ CPU
 • 2GB DDR4 RAM
 • 50GB SSD NVME DISK
 • 1000GB Bandwidth
 • ندارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • Az.achost.net تست شبکه
سفارش دهید
VPS AZ-4G
شروع از
848,000 تومان
ماهانه
1 موجود است
تحویل سرور 12تا 24ساعت کاری
 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 50GB SSD NVME DISK
 • 2000GB Bandwidth
 • ندارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • Az.achost.net تست شبکه
سفارش دهید
VPS AZ-16G
شروع از
1,798,000 تومان
ماهانه
0 موجود است
تحویل سرور 12تا 24ساعت کاری
 • 6000MHZ CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 300GB SSD NVME DISK
 • 6000GB Bandwidth
 • ندارد کنترل پنل مدیریت سرور
 • Az.achost.net تست شبکه
سفارش دهید