شروع از
348,000 تومان
ماهانه
VPS AZ-1GB (0 موجود است)
CPU
700MHZ
RAM
1GB DDR4
DISK
20GB SSD NVME
Bandwidth
500GB
کنترل پنل مدیریت سرور
ندارد
تست شبکه
Az.achost.net
شروع از
549,000 تومان
ماهانه
VPS AZ-2G (0 موجود است)
CPU
1200MHZ
RAM
2GB DDR4
DISK
50GB SSD NVME
Bandwidth
1000GB
کنترل پنل مدیریت سرور
ندارد
تست شبکه
Az.achost.net
تحویل سرور 12تا 24ساعت کاری
شروع از
848,000 تومان
ماهانه
VPS AZ-4G (1 موجود است)
CPU
2000MHZ
RAM
4GB DDR4
DISK
50GB SSD NVME
Bandwidth
2000GB
کنترل پنل مدیریت سرور
ندارد
تست شبکه
Az.achost.net
تحویل سرور 12تا 24ساعت کاری
شروع از
1,398,000 تومان
ماهانه
VPS AZ-8G (0 موجود است)
CPU
4000MHZ
RAM
8GB DDR4
DISK
150GB SSD NVME
Bandwidth
4000GB
کنترل پنل مدیریت سرور
ندارد
تست شبکه
Az.achost.net
تحویل سرور 12تا 24ساعت کاری
شروع از
1,798,000 تومان
ماهانه
VPS AZ-16G (0 موجود است)
CPU
6000MHZ
RAM
16GB DDR4
DISK
300GB SSD NVME
Bandwidth
6000GB
کنترل پنل مدیریت سرور
ندارد
تست شبکه
Az.achost.net
تحویل سرور 12تا 24ساعت کاری