مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
هاست لینوکس سی پنل پلان 1 -

میزان فضا: 200 مگابایت
پهنای باند : 10 گیگابایت
کنترل پنل:  CPanel
تعداد سایت میزبانی: یک عدد

تعداد Subdomain: نامحدود
تعداد Park Domain: نامحدود
تعداد سایت اضافی: ندارد
دسترسی FTP: نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دسترسی وب: بله
پشتیبانی MYSQL: بله
تعداد پایگاه داده: نامحدود
حجم پایگاه داده : نامحدود
پشتیبانی از تمام نسخه PHP: بله

آنتی ویروس: بله


ارائه SSL رایگان هاست لینوکس سی پنل پلان 2 -

میزان فضا: 500 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
کنترل پنل:  CPanel
تعداد سایت میزبانی: یک عدد

تعداد Subdomain: نامحدود
تعداد Park Domain: نامحدود
تعداد سایت اضافی: ندارد
دسترسی FTP: نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دسترسی وب: بله
پشتیبانی MYSQL: بله
تعداد پایگاه داده: نامحدود
حجم پایگاه داده : نامحدود
پشتیبانی از تمام نسخه PHP: بله

آنتی ویروس: بله


ارائه SSL رایگان هاست لینوکس سی پنل پلان 3 -

میزان فضا: 1000 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
کنترل پنل:  CPanel
تعداد سایت میزبانی: یک عدد

تعداد Subdomain: نامحدود
تعداد Park Domain: نامحدود
تعداد سایت اضافی: ندارد
دسترسی FTP: نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دسترسی وب: بله
پشتیبانی MYSQL: بله
تعداد پایگاه داده: نامحدود
حجم پایگاه داده : نامحدود
پشتیبانی از تمام نسخه PHP: بله

آنتی ویروس: بله


ارائه SSL رایگان هاست لینوکس سی پنل پلان 4 -

میزان فضا: 2000 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
کنترل پنل:  CPanel
تعداد سایت میزبانی: یک عدد

تعداد Subdomain: نامحدود
تعداد Park Domain: نامحدود
تعداد سایت اضافی: ندارد
دسترسی FTP: نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دسترسی وب: بله
پشتیبانی MYSQL: بله
تعداد پایگاه داده: نامحدود
حجم پایگاه داده : نامحدود
پشتیبانی از تمام نسخه PHP: بله

آنتی ویروس: بله


ارائه SSL رایگان هاست لینوکس سی پنل پلان 5 -

میزان فضا: 5گیگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
کنترل پنل:  CPanel
تعداد سایت میزبانی: یک عدد

تعداد Subdomain: نامحدود
تعداد Park Domain: نامحدود
تعداد سایت اضافی: ندارد
دسترسی FTP: نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دسترسی وب: بله
پشتیبانی MYSQL: بله
تعداد پایگاه داده: نامحدود
حجم پایگاه داده : نامحدود
پشتیبانی از تمام نسخه PHP: بله

آنتی ویروس: بله


ارائه SSL رایگان هاست لینوکس سی پنل پلان 6 -

میزان فضا: 10 'گیگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
کنترل پنل:  CPanel
تعداد سایت میزبانی: یک عدد

تعداد Subdomain: نامحدود
تعداد Park Domain: نامحدود
تعداد سایت اضافی: ندارد
دسترسی FTP: نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دسترسی وب: بله
پشتیبانی MYSQL: بله
تعداد پایگاه داده: نامحدود
حجم پایگاه داده : نامحدود
پشتیبانی از تمام نسخه PHP: بله

آنتی ویروس: بله


ارائه SSL رایگان 

ارائه SSL رایگان هاست لینوکس سی پنل پلان 7 -

میزان فضا: 20 'گیگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
کنترل پنل:  CPanel
تعداد سایت میزبانی: یک عدد

تعداد Subdomain: نامحدود
تعداد Park Domain: نامحدود
تعداد سایت اضافی: ندارد
دسترسی FTP: نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دسترسی وب: بله
پشتیبانی MYSQL: بله
تعداد پایگاه داده: نامحدود
حجم پایگاه داده : نامحدود
پشتیبانی از تمام نسخه PHP: بله

آنتی ویروس: بله


ارائه SSL رایگان هاست لینوکس سی پنل نامحدود -

میزان فضا: نامحدود
پهنای باند :  نامحدود
کنترل پنل:  CPanel
تعداد سایت میزبانی: 10عدد

تعداد Subdomain: نامحدود
تعداد Park Domain: نامحدود
تعداد سایت اضافی: 10 سایت
دسترسی FTP: نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
دسترسی وب: بله
پشتیبانی MYSQL: بله
تعداد پایگاه داده: نامحدود
حجم پایگاه داده : نامحدود
پشتیبانی از تمام نسخه PHP: بله

آنتی ویروس: بله


ارائه SSL رایگان Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.20.10.203) وارد شده است.