شروع از
890,000 تومان
ماهانه
X-VPS SHATEL PL-2GB
CPU
1000MHZ
RAM
2GB
DISK
30GB SSD
Bandwidth
100GB
IDC IRAN
Shatel
Server management
NO
شروع از
1,490,000 تومان
ماهانه
X-VPS SHATEL PL-4GB
CPU
2000MHZ
RAM
4GB
DISK
50GB SSD
Bandwidth
200GB
IDC IRAN
Shatel
Server management
NO
شروع از
1,990,000 تومان
ماهانه
X-VPS SHATEL PL-16GB
CPU
3000MHZ
RAM
16GB
DISK
100GB SSD
Bandwidth
500GB
IDC IRAN
Shatel
Server management
NO