کارت خرید

سرور مجازی هلند KVM NVME 10Gbps Unlimited

سرور مجازی هلند KVM NVME 10Gbps Unlimited

X-VDS-KVM-NL-10Gbps-1GB
شروع از
599,000 تومان
ماهانه
v6 - /64 - 1 €
 • AMD Ryzen 9 7950X - vCore x1 CPU
 • 1GB DDR5 ECC RAM
 • 25 GB NVMe DISK
 • Unlimited*[مصرف منصفانه] Bandwidth
 • Netherlands, Serverius IDC
سفارش دهید
X-VDS-KVM-NL-10Gbps-2GB
شروع از
999,000 تومان
ماهانه
v6 - /64 - 1 €
 • AMD Ryzen 9 7950X - vCore x2 CPU
 • 2GB DDR5 ECC RAM
 • 50 GB NVMe DISK
 • Unlimited*[مصرف منصفانه] Bandwidth
 • Netherlands, Serverius IDC
سفارش دهید
X-VDS-KVM-NL-10Gbps-4GB
شروع از
1,399,000 تومان
ماهانه
v6 - /64 - 1 €
 • AMD Ryzen 9 7950X - vCore x2 CPU
 • 4GB DDR5 ECC RAM
 • 70 GB NVMe DISK
 • Unlimited*[مصرف منصفانه] Bandwidth
 • Netherlands, Serverius IDC
سفارش دهید
X-VDS-KVM-NL-10Gbps-6GB
شروع از
1,699,000 تومان
ماهانه
v6 - /64 - 1 €
 • AMD Ryzen 9 7950X - vCore x4 CPU
 • 6GB DDR5 ECC RAM
 • 90 GB NVMe DISK
 • Unlimited*[مصرف منصفانه] Bandwidth
 • Netherlands, Serverius IDC
سفارش دهید
X-VDS-KVM-NL-10Gbps-8GB
شروع از
1,999,000 تومان
ماهانه
v6 - /64 - 1 €
 • AMD Ryzen 9 7950X - vCore x4 CPU
 • 8GB DDR5 ECC RAM
 • 110 GB NVMe DISK
 • Unlimited*[مصرف منصفانه] Bandwidth
 • Netherlands, Serverius IDC
سفارش دهید