کارت خرید

سرور مجازی ترکیه 10Gbps

KVM Panel

X-VDS-KVM-Tr-1Gbps-P1GB
شروع از
599,000 تومان
ماهانه
 • 1000MHZ CPU
 • 1GB RAM
 • 10GB NVME DISK
 • Unlimited[مصرف منصفانه] Bandwidth
 • NetDirect IDC
سفارش دهید
X-VDS-KVM-Tr-1Gbps-P2GB
شروع از
799,000 تومان
ماهانه
 • 2000MHZ CPU
 • 2GB RAM
 • 20GB NVME DISK
 • Unlimited[مصرف منصفانه] Bandwidth
 • NetDirect IDC
سفارش دهید
X-VDS-KVM-Tr-1Gbps-P4GB
شروع از
999,000 تومان
ماهانه
 • 3000MHZ CPU
 • 4GB RAM
 • 40GB NVME DISK
 • Unlimited[مصرف منصفانه] Bandwidth
 • NetDirect IDC
سفارش دهید
X-VDS-KVM-Tr-1Gbps-P8GB
شروع از
1,499,000 تومان
ماهانه
 • 4000MHZ CPU
 • 8GB RAM
 • 80GB NVME DISK
 • Unlimited[مصرف منصفانه] Bandwidth
 • NetDirect IDC
سفارش دهید