کارت خرید

♦️سرور مجازی خارج KVM |DDR4 | NVME

VDS--2GB
شروع از
599,000 تومان
ماهانه
0 موجود است
 • 1000MHZ CPU
 • 2GB RAM
 • 20GB NVME DISK
 • 10TB Bandwidth
سفارش دهید
KVM - VDS - 1GB
شروع از
599,000 تومان
ماهانه
0 موجود است
 • 1000MHZ CPU
 • 2GB RAM
 • 20GB NVME DISK
 • 10TB Bandwidth
سفارش دهید
VDS--4GB
شروع از
799,000 تومان
ماهانه
4 موجود است
 • 2000MHZ CPU
 • 4GB RAM
 • 40GB NVME DISK
 • 15TB Bandwidth
سفارش دهید
VDS--6GB
شروع از
999,000 تومان
ماهانه
4 موجود است
 • 2000MHZ CPU
 • 6GB RAM
 • 60GB NVME DISK
 • 20TB Bandwidth
سفارش دهید
VDS--8GB
شروع از
1,299,000 تومان
ماهانه
4 موجود است
 • 3000MHZ CPU
 • 8GB RAM
 • 80GB NVME DISK
 • 30TB Bandwidth
سفارش دهید
VDS--16GB
شروع از
1,499,000 تومان
ماهانه
4 موجود است
 • 4000MHZ CPU
 • 16GB RAM
 • 100GB NVME DISK
 • 40TB Bandwidth
سفارش دهید