کارت خرید

خدمات طراحی و موشن

طراحی برندینگ Bronze
3,900,000 تومان
یکباره
✅رعایت اصول آکادمیک زیباشناختی
✅رصد رقبای برند
✅1 کانسپت متفاوت
✅لوگو اختصاصیی
✅طراحی مهر دیجیتال
✅ست کامل اداری
✅1 بنر GOLD
پک هایلایت اختصاصی اینستاگرام✅
✅لوگو موشن اختصاصی با ریتم مرتبط موزیک
سفارش دهید
طراحی برندینگ Silver
4,900,000 تومان
یکباره
✅رعایت اصول آکادمیک زیباشناختی
✅رصد رقبای برند
✅1 کانسپت متفاوت
✅لوگو اختصاصیی
✅طراحی مهر دیجیتال
✅ست کامل اداری
✅1 بنر GOLD
پک هایلایت اختصاصی اینستاگرام✅
✅لوگو موشن اختصاصی با ریتم مرتبط موزیک
سفارش دهید
طراحی برندینگ GOLD
5,900,000 تومان
یکباره
✅رعایت اصول آکادمیک زیباشناختی
✅رصد رقبای برند
✅2 کانسپت متفاوت
✅لوگو اختصاصیی
✅طراحی مهر دیجیتال
✅ست کامل اداری
✅2 بنر GOLD
پک هایلایت اختصاصی اینستاگرام✅
✅لوگو موشن اختصاصی با ریتم مرتبط موزیک
سفارش دهید
طراحی برندینگ Platinum
8,900,000 تومان
یکباره
✅رعایت اصول آکادمیک زیباشناختی
✅رصد رقبای برند
✅3 کانسپت متفاوت
✅لوگو اختصاصیی
✅طراحی مهر دیجیتال
✅ست کامل اداری
✅3 بنر GOLD
پک هایلایت اختصاصی اینستاگرام✅
✅لوگو موشن اختصاصی با ریتم مرتبط موزیک
جهت مشاهده نمونه کار حداقل 100 پروژه انجام شده تیکت ارسال کنید.
سفارش دهید
ویدیئو -خلق کارکتر اخاصاصی-موشن
شروع از
39,000,000 تومان
یکباره
✅رعایت اصول آکادمیک زیباشناختی
✅رصد رقبای برند
✅1 کانسپت متفاوت
✅لوگو اختصاصیی
✅طراحی مهر دیجیتال
✅ست کامل اداری
✅1 بنر GOLD
پک هایلایت اختصاصی اینستاگرام✅
✅لوگو موشن اختصاصی با ریتم مرتبط موزیک
سفارش دهید
موشن-لوگو
1,500,000 تومان
یکباره
✅رعایت اصول آکادمیک زیباشناختی
✅رصد رقبای برند
✅1 کانسپت متفاوت
✅لوگو اختصاصیی
✅طراحی مهر دیجیتال
✅ست کامل اداری
✅1 بنر GOLD
پک هایلایت اختصاصی اینستاگرام✅
✅لوگو موشن اختصاصی با ریتم مرتبط موزیک
سفارش دهید
موشن-کاورموزیک
شروع از
1,200,000 تومان
یکباره
✅رعایت اصول آکادمیک زیباشناختی
✅رصد رقبای برند
✅1 کانسپت متفاوت
✅لوگو اختصاصیی
✅طراحی مهر دیجیتال
✅ست کامل اداری
✅1 بنر GOLD
پک هایلایت اختصاصی اینستاگرام✅
✅لوگو موشن اختصاصی با ریتم مرتبط موزیک
سفارش دهید
طراحی لوگو B
1,900,000 تومان
یکباره
✅رعایت اصول آکادمیک زیباشناختی
✅رصد رقبای برند
✅1 کانسپت متفاوت
✅لوگو اختصاصیی
✅طراحی مهر دیجیتال
✅ست کامل اداری
✅1 بنر GOLD
پک هایلایت اختصاصی اینستاگرام✅
✅لوگو موشن اختصاصی با ریتم مرتبط موزیک
سفارش دهید
طراحی لوگو A
2,900,000 تومان
یکباره
✅رعایت اصول آکادمیک زیباشناختی
✅رصد رقبای برند
✅1 کانسپت متفاوت
✅لوگو اختصاصیی
✅طراحی مهر دیجیتال
✅ست کامل اداری
✅1 بنر GOLD
پک هایلایت اختصاصی اینستاگرام✅
✅لوگو موشن اختصاصی با ریتم مرتبط موزیک
سفارش دهید