میزبانی وب اختصاصی (حرفه ای)

میزبانی وب اختصاصی (حرفه ای)

HOST RU-PL1

1 گیگابایت حجم
نامحدود ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
پشتیبانی تیکت ۲۴ ساعته

HOST RU-PL2

5گیگابایت حجم
نامحدود ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
پشتیبانی تیکت ۲۴ ساعته

نمایندگی میزبانی وب اختصاصی پلان اول

10 گیگابایت حجم
نامحدود ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
پشتیبانی تیکت ۲۴ ساعته