سرور مجازی با راهکارهای خاص

سرور مجازی ایران

نصب راه اندازی و کانفیگ رایگان
پشتیبانی 24ساعته تیکت و تماس
بکاپ گیری خودکار روزانه
بهترین سطح کانفیگ و پشتیبانی
تخفیف ویژه در تمدید 3ماهه
تخفیف ویژه در تمدید 6ماهه
تخفیف فوقالعاده در تمدید 12ماهه

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR4 RAM
 • 10GB SSD DISK
 • 100GB [1Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
سرور مجازی خارج

نصب راه اندازی و کانفیگ رایگان
پشتیبانی 24ساعته تیکت و تماس
بکاپ گیری خودکار روزانه
بهترین سطح کانفیگ و پشتیبانی
تخفیف ویژه در تمدید 3ماهه
تخفیف ویژه در تمدید 6ماهه
تخفیف فوقالعاده در تمدید 12ماهه

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR4 RAM
 • 10GB SSD DISK
 • 2.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
سرور مجازی خارج ویژه

نصب راه اندازی و کانفیگ رایگان
پشتیبانی 24ساعته تیکت و تماس
بکاپ گیری خودکار روزانه
بهترین سطح کانفیگ و پشتیبانی
تخفیف ویژه در تمدید 3ماهه
تخفیف ویژه در تمدید 6ماهه
تخفیف فوقالعاده در تمدید 12ماهه

 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 50GB SSD DISK
 • 10.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
سرور مجازی ایران ویژه

نصب راه اندازی و کانفیگ رایگان
پشتیبانی 24ساعته تیکت و تماس
بکاپ گیری خودکار روزانه
بهترین سطح کانفیگ و پشتیبانی
تخفیف ویژه در تمدید 3ماهه
تخفیف ویژه در تمدید 6ماهه
تخفیف فوقالعاده در تمدید 12ماهه

 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 50GB SSD DISK
 • 1000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS