سرور مجازی امارات | Dubai VPS

VPS Dubai AUE-3

این سرور قابل ارتقا می باشد.

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR3 RAM
 • 10GB SSD DISK
 • 500GB Bandwidth
 • Dubai [ IDC ] Location
 • aue3.achost.net IP TEST
 • میکروتیک، لینوکس,ویندوز سیستم عامل
VPS Dubai AUE-2

این سرور قابل ارتقا می باشد.

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR3 RAM
 • 10GB SSD DISK
 • 500GB Bandwidth
 • Dubai [ IDC ] Location
 • aue2.achost.net IP TEST
 • میکروتیک، لینوکس,ویندوز سیستم عامل
VPS Dubai AUE-1

این سرور قابل ارتقا می باشد.

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR3 RAM
 • 10GB SSD DISK
 • 500GB Bandwidth
 • Dubai [ IDC ] Location
 • aue1.achost.net IP TEST
 • میکروتیک، لینوکس,ویندوز سیستم عامل