سرور مجازی امارات | Dubai VPS

VPS Dubai Equnix

این سرور قابل ارتقا می باشد.

 • 600MHZ CPU
 • 1024MB DDR4 RAM
 • 10GB SSD NVME DISK
 • 400GB [1Gbps] Bandwidth
 • Dubai [ IDC Equnix] Location
 • 45.9.250.225 IP TEST
 • میکروتیک، لینوکس سیستم عامل
VPS Dubai Equnix2

این سرور قابل ارتقا می باشد.

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR3 RAM
 • 40GB SSD NVME DISK
 • 1000GB [1Gbps] Bandwidth
 • Dubai [ IDC Equnix2] Location
 • 185.179.202.150 IP TEST
 • میکروتیک، لینوکس,ویندوز سیستم عامل