خدمات فنی

کانفیگ ویژه سرورهای میکروتیک

کانفیگ ویژه سرورهای میکروتیک

کانفیگ ویژه سرورهای لینوکسی

کانفیگ ویژه سرورهای لینوکسی

کانفیگ ویژه سرورهای ویندوزی

کانفیگ ویژه سرورهای ویندوزی

خدمات هوشمند (ربات و مانیتورینگ)

ربات پیشرفته اطلاع رسانی
بات سرویس های لینوکسی
ماژول بکاپ گیری روزانه
مانیتورینگ
لودبالانسینگ