کارت خرید

خدمات فنی

کانفیگ ویژه سرورهای میکروتیک
شروع از
1 تومان
یکباره
1 هزینه تنظیم
کانفیگ ویژه سرورهای میکروتیک
سفارش دهید
کانفیگ ویژه سرورهای لینوکسی
شروع از
0 تومان
یکباره
1 هزینه تنظیم
کانفیگ ویژه سرورهای لینوکسی
سفارش دهید
کانفیگ ویژه سرورهای ویندوزی
شروع از
1 تومان
یکباره
1 هزینه تنظیم
کانفیگ ویژه سرورهای ویندوزی
سفارش دهید
خدمات هوشمند (ربات و مانیتورینگ)
شروع از
1 تومان
یکباره
1 هزینه تنظیم
ربات پیشرفته اطلاع رسانی
بات سرویس های لینوکسی
ماژول بکاپ گیری روزانه
مانیتورینگ
لودبالانسینگ
سفارش دهید