سرور کاهش پینگ

تحویل سرویسها 1 الی 24ساعت / سرور ایران ترافیک محدود می باشد / پورت سرورها متغیر می باشند.

X-Cloud SERVER Azerbaijan

این سرور قابل ارتقا می باشد.

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR3 RAM
 • 10GB SSD DISK
 • 500GB Bandwidth
 • Azerbaijan[ IDC ] Location
 • az.achost.net IP TEST
X-Cloud SERVER Romania

این سرور قابل ارتقا می باشد.

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR3 RAM
 • 10GB SSD DISK
 • Unlimited Bandwidth
 • Romania[ IDC ] Location
 • ro.achost.net IP TEST
X-Cloud SERVER moldiva

این سرور قابل ارتقا می باشد.

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR3 RAM
 • 10GB SSD DISK
 • Unlimited Bandwidth
 • moldiva [ IDC ] Location
 • mol.achost.net IP TEST
X-Cloud SERVER Turkey

این سرور قابل ارتقا می باشد.

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR3 RAM
 • 10GB SSD DISK
 • Unlimited Bandwidth
 • Turkey [ IDC NATRO ] Location
 • tr.achost.net IP TEST
X-Cloud SERVER Russia

این سرور قابل ارتقا می باشد.

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR3 RAM
 • 10GB SSD DISK
 • Unlimited Bandwidth
 • Russia [ IDC ] Location
 • ru1.achost.net IP TEST
X-Cloud SERVER Dubai-AUE

این سرور قابل ارتقا می باشد.

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR3 RAM
 • 10GB SSD DISK
 • 1TB Bandwidth
 • Dubai [ IDC Equinix] Location
 • dubai.achost.net IP TEST
X-Cloud SERVER FULL PACKAGE-1

1سرور ایران
1سرور آذربایجان
1سرور روسیه
1سرور مولداوی
1سرور رومانی

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR3 RAM
 • 10GB SSD DISK
 • 5x[IRAN,Azerbaijan,MOLDOVA,RUSSIA,ROMANIA] Location
X-Cloud SERVER FULL PACKAGE-2

1سرور ایران
1سرور آذربایجان
1سرور امارات
1سرور ترکیه
1سرور روسیه
1سرور مولداوی
1سرور رومانی
1سرور آلمان

 • 1000MHZ CPU
 • 1GB DDR3 RAM
 • 10GB SSD DISK
 • 8x[Azerbaijan,IRAN,TURKEY,MOLDOVA,RUSSIA,ROMANIA,Germany,Dubai] Location