کارت خرید

سرور اختصاصی ایران Dedicated iran

DS1-IR-HP-F001
شروع از
2,990,000 تومان
ماهانه
850,000 هزینه تنظیم
0 موجود است
RAM 8GB
CPU 6Core
Disk|SSD 240Gb or 1TB SATA
Uplink Network 1Gbps Up 10Gbps
ترافیک دانلود انتخاب کنید
ترافیک آپلود رایگان
پهنای باند نامحدود* انتخاب کنید
✅کانفیگ اولیه رایگان
✅IPv4و IPv6
✅ارزان ترین نرخ پهنای باند ایران
✅ارزان ترین نرخ ترافیک دانلود در ایران
✅ارتقا به پورت 10گیگابیت با تخفیف 75% فقط 850ت
سفارش دهید
DS1-IR-HP-F002
شروع از
3,499,000 تومان
ماهانه
850,000 هزینه تنظیم
0 موجود است
RAM 16GB
CPU 2x6Core
Disk|SSD 2x240Gb or 1TB SATA
Uplink Network 1Gbps Up 10Gbps
ترافیک دانلود انتخاب کنید
ترافیک آپلود رایگان
پهنای باند نامحدود* انتخاب کنید
✅کانفیگ اولیه رایگان
✅IPv4و IPv6
✅ارزان ترین نرخ پهنای باند ایران
✅ارزان ترین نرخ ترافیک دانلود در ایران
✅ارتقا به پورت 10گیگابیت با تخفیف 75% فقط 850ت
سفارش دهید
DS1-IR-HP-M001
شروع از
3,990,000 تومان
ماهانه
850,000 هزینه تنظیم
0 موجود است
RAM 32GB
CPU 2x6Core
Disk|SSD 2x500Gb or 2x1TB SATA
Uplink Network 1Gbps Up 10Gbps
ترافیک دانلود انتخاب کنید
ترافیک آپلود رایگان
پهنای باند نامحدود* انتخاب کنید
✅کانفیگ اولیه رایگان
✅IPv4و IPv6
✅ارزان ترین نرخ پهنای باند ایران
✅ارزان ترین نرخ ترافیک دانلود در ایران
✅ارتقا به پورت 10گیگابیت با تخفیف 75% فقط 850ت
سفارش دهید
DS1-IR-HPG9-M002
شروع از
5,990,000 تومان
ماهانه
850,000 هزینه تنظیم
RAM 32GB DDR4
CPU 2X6Core
Disk|SSD 2X240Gb SSD DC
Uplink Network 1Gbps Up 10Gbps
ترافیک دانلود انتخاب کنید
ترافیک آپلود رایگان
پهنای باند نامحدود* انتخاب کنید
✅کانفیگ اولیه رایگان
✅IPv4و IPv6
✅ارزان ترین نرخ پهنای باند ایران
✅ارزان ترین نرخ ترافیک دانلود در ایران
✅ارتقا به پورت 10گیگابیت با تخفیف 75% فقط 850ت
سفارش دهید
DS4-IR-HPG9-M008
شروع از
7,990,000 تومان
ماهانه
850,000 هزینه تنظیم
6 موجود است
RAM 64GB DDR4
CPU 2X8Core
Disk|SSD 2X500GB SSD DC
Uplink Network 10Gbps
ترافیک دانلود انتخاب کنید
ترافیک آپلود رایگان
پهنای باند نامحدود* انتخاب کنید
✅کانفیگ اولیه رایگان
✅IPv4و IPv6
✅ارزان ترین نرخ پهنای باند ایران
✅ارزان ترین نرخ ترافیک دانلود در ایران
✅ارتقا به پورت 10گیگابیت با تخفیف 75% فقط 850ت
سفارش دهید
DS3-IR-HPG9-G002
شروع از
12,999,000 تومان
ماهانه
850,000 هزینه تنظیم
1 موجود است
RAM 128GB DDR4
CPU 2X12Core
Disk|SSD 2X1TB-SSD DC
Uplink Network 10Gbps
ترافیک دانلود انتخاب کنید
ترافیک آپلود رایگان
پهنای باند نامحدود* انتخاب کنید
✅کانفیگ اولیه رایگان
✅IPv4و IPv6
✅ارزان ترین نرخ پهنای باند ایران
✅ارزان ترین نرخ ترافیک دانلود در ایران
✅ارتقا به پورت 10گیگابیت با تخفیف 75% فقط 850ت
سفارش دهید
DS1-IR-HPG9-G005
شروع از
19,900,000 تومان
ماهانه
850,000 هزینه تنظیم
5 موجود است
RAM 256GB DDR4
CPU 48Core
Disk|SSD 4X960GB-SSD DC
Uplink Network 2X10Gbps
ترافیک دانلود انتخاب کنید
ترافیک آپلود رایگان
پهنای باند نامحدود* انتخاب کنید
✅کانفیگ اولیه رایگان
✅IPv4و IPv6
✅ارزان ترین نرخ پهنای باند ایران
✅ارزان ترین نرخ ترافیک دانلود در ایران
✅ارتقا به پورت 10گیگابیت با تخفیف 75% فقط 850ت
سفارش دهید