خط ثابت اینترنتی AC-TELL بر روی بستر IP یا اینترنت با تعرفه مناسب تر از خطوط آنالوگ

فناوری نوین NGN نسل جدید ارتباطات تلفن ثابت بر روی بستر IP یا اینترنت به همراه سرویس های ارزش افزوده با نام AC-TELL در سراسر کشور ( قبل از خرید برای مشاوره و استعلام نرخ با واحد فروش تماس یا تیکت ارسال کنید )

خط ثابت اینترنتی (معمولی)

اسم سرویس
خطوط ثابت اینترنتی
نوع خط ثابت
8رقمی معمولی(کلیه استانها)
پیش شماره
*******9
پاسخگوی همزمان
2کانال(قابل ارتقا)
اعتبار هدیه
100دقیقه مکالمه
مرکز تماسpbx
15 روز رایگان(تست)

خط ثابت اینترنتی(نیمه رند)

اسم سرویس
خطوط ثابت اینترنتی
نوع خط ثابت
8رقمی نیمه رند(کلیه استانها)
پیش شماره
*******9
پاسخگوی همزمان
2کانال(قابل ارتقا)
اعتبار هدیه
200دقیقه مکالمه
مرکز تماسpbx
30 روز رایگان(تست)

خط ثابت اینترنتی(رند)

اسم سرویس
خطوط ثابت اینترنتی
نوع خط ثابت
8رقمی معمولی(کلیه استانها)
پیش شماره
*******9
پاسخگوی همزمان
5کانال(قابل ارتقا)
اعتبار هدیه
500دقیقه مکالمه
مرکز تماسpbx
60 روز رایگان(تست)

خط ثابت اینترنتی (طلایی)

اسم سرویس
خطوط ثابت اینترنتی
نوع خط ثابت
8رقمی معمولی(کلیه استانها)
پیش شماره
*******9
پاسخگوی همزمان
5کانال(قابل ارتقا)
اعتبار هدیه
500دقیقه مکالمه
مرکز تماسpbx
90 روز رایگان(تست)