کاهش نرخ سرورهای مجازی ترکیه

با توجه به افزایش فروش سرورهای مجازی ترکیه با عنوان فروش فوق العاده اردیبهشت ماه با رقم تحویل 84سرور مجازی از دیتاسنتر محبوب با شبکه زیرساخت عالی و پینگ فوق العاده به ایران تصمیم بر آن شد که نرخ ... بیشتر »

26th May 2021