دسته بندی ها

  واحد پول

سرور مجازی روسیه

 • VPS Russia-0

  90,000/mo
  سفارش دهید

  • CPU
   1 Cores

   RAM
   512MB Ram

   DISK
   10GB SSD NVME

   Bandwidth
   500GB ON [1Gbps]
 • VPS Russia-1

  150,000/mo
  سفارش دهید

  • CPU
   1 Cores

   RAM
   1GB Ram

   DISK
   20GB SSD NVME

   Bandwidth
   700GB ON [1Gbps]
 • VPS Russia-2

  200,000/mo
  سفارش دهید

  • CPU
   1 Cores

   RAM
   2GB Ram

   DISK
   40GB SSD NVME

   Bandwidth
   1.000GB ON [1Gbps]