سرور مجازی ویژه بورس ایران

VPS TEST
 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 50GB SSD NVME DISK
 • 10GB [1Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
 • 24Hr Expire Time
VPS IR-4G
 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 40GB SSD DISK
 • 50GB [1Gbps] Bandwidth
 • Unlimited [1:10] Bandwidth FREE IRan
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-6G
 • 3000MHZ CPU
 • 6GB DDR4 RAM
 • 60GB SSD DISK
 • 50GB [1Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-8G
 • 4000MHZ CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 80GB SSD DISK
 • 100GB [1Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
VPS IR-16G
 • 6000MHZ CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 100GB SSD OR 200GB SATA DISK
 • 100GB [1Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای گروه فناوران شبکه اینترنتی آریاسنتر محفوظ می باشد