دسته بندی ها

  واحد پول

سرور مجازی زیرساخت|رسپینا( Respina VPS )

 • VPS IR-TEST

  از 6,000/mo
  سفارش دهید

  • CPU
   Doual Cores 2000MHZ

   RAM
   4GB DDR4 ECC

   DISK
   50GB SSD NVME

   Bandwidth
   10GB [1Gbps]

   ACCESS
   Full [KVM - Virtualizor ]
 • VPS IR-1G

  از 69,000/mo
  سفارش دهید

  • CPU
   1 Cores

   RAM
   1GB Ram

   DISK
   10GB SSD

   Bandwidth
   50GB ON [1Gbps]

   Manage Service
   FULL [ KVM-Virtualizor ]
 • VPS IR-2G

  از 98,000/mo
  سفارش دهید

  • CPU
   1 Cores

   RAM
   2GB Ram

   DISK
   20GB SSD

   Bandwidth
   200GB ON [1Gbps]

   Manage Service
   FULL [ KVM-Virtualizor ]
 • VPS IR-4G

  از 140,000/mo
  سفارش دهید

  • CPU
   2 Cores

   RAM
   4GB Ram

   DISK
   50GB SSD

   Bandwidth
   500GB ON [1Gbps]

   Manage Service
   FULL [ KVM-Virtualizor ]
 • VPS IR-8G

  از 240,000/mo
  سفارش دهید

  • CPU
   3 Cores

   RAM
   8GB Ram

   DISK 1
   100GB SSD

   Bandwidth
   2.000GB ON [1Gbps]

   Manage Service
   FULL [ KVM-Virtualizor ]
 • VPS IR-16G

  از 360,000/mo
  سفارش دهید

  • CPU
   4 Cores

   RAM
   16GB Ram

   DISK 1
   200GB SSD

   Bandwidth
   4.000GB ON [1Gbps]

   Manage Service
   FULL [ KVM-Virtualizor ]