مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
VPS IR-Unlimited -1 - اشتراکی: پردازنده
512mb: رم
10GB SSD: فضا
10Gbps: آپلینک
99%: آپتایم
1: آی پی
ترافیک: نامحدود با مصرف 1:به 10 می باشد
دارد: پنل مدیریت سرویس
1دقیقه تا 24ساعت: تحویل آنی پس از پرداخت

سیستم عامل :لینوکس
ترافیک بین الملل:50GB

VPS IR-Unlimited -2 - اشتراکی: پردازنده
1GB: رم
10GB SSD: فضا
/10Gbps: آپلینک
99%: آپتایم
1: آی پی
ترافیک: نامحدود با مصرف 1:به 10 می باشد
دارد: پنل مدیریت سرویس
1دقیقه تا 24ساعت: تحویل آنی پس از پرداخت

سیستم عامل :لینوکس
ترافیک بین الملل:50GB


VPS IR-Unlimited -3 - اشتراکی: پردازنده
2GB: رم
20GB SSD: فضا
/10Gbps: آپلینک
99%: آپتایم
1: آی پی
ترافیک: نامحدود با مصرف 1:به 10 می باشد
دارد: پنل مدیریت سرویس
1دقیقه تا 24ساعت: تحویل آنی پس از پرداخت

سیستم عامل :لینوکس، ویندوز و سایر
ترافیک بین الملل:50GB

لایسنس سیستمی دایرکت ادمین: رایگان

VPS IR-Unlimited -4 - اشتراکی: پردازنده
4GB: رم
50GB SSD: فضا
10Gbps: آپلینک
99%: آپتایم
1: آی پی
ترافیک: نامحدود با مصرف 1:به 10 می باشد
دارد: پنل مدیریت سرویس
1دقیقه تا 24ساعت: تحویل آنی پس از پرداخت

سیستم عامل :لینوکس، ویندوز و سایر
ترافیک بین الملل:50GB
لایسنس سیستمی سی پنل: رایگان
لایسنس سیستمی دایرکت ادمین: رایگان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.20.10.203) وارد شده است.