دسته بندی ها

  واحد پول

خط ثابت اینترنتی AC-TELL بر روی بستر IP یا اینترنت با تعرفه مناسب تر از خطوط آنالوگ

فناوری نوین NGN نسل جدید ارتباطات تلفن ثابت بر روی بستر IP یا اینترنت به همراه سرویس های ارزش افزوده با نام AC-TELL در سراسر کشور
 • خط ثابت اینترنتی (معمولی)

  200,000تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید

  • اسم سرویس
   خطوط ثابت اینترنتی

   نوع خط ثابت
   8رقمی معمولی(کلیه استانها)

   پیش شماره
   *******9

   پاسخگوی همزمان
   2کانال(قابل ارتقا)

   اعتبار هدیه
   100دقیقه مکالمه

   مرکز تماسpbx
   15 روز رایگان(تست)

 • خط ثابت اینترنتی(نیمه رند)

  1,500,000تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید

  • اسم سرویس
   خطوط ثابت اینترنتی

   نوع خط ثابت
   8رقمی نیمه رند(کلیه استانها)

   پیش شماره
   *******9

   پاسخگوی همزمان
   2کانال(قابل ارتقا)

   اعتبار هدیه
   200دقیقه مکالمه

   مرکز تماسpbx
   30 روز رایگان(تست)

 • خط ثابت اینترنتی(رند)

  3,000,000تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید

  • اسم سرویس
   خطوط ثابت اینترنتی

   نوع خط ثابت
   8رقمی معمولی(کلیه استانها)

   پیش شماره
   *******9

   پاسخگوی همزمان
   5کانال(قابل ارتقا)

   اعتبار هدیه
   500دقیقه مکالمه

   مرکز تماسpbx
   60 روز رایگان(تست)

 • خط ثابت اینترنتی (طلایی)

  6,500,000تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید

  • اسم سرویس
   خطوط ثابت اینترنتی

   نوع خط ثابت
   8رقمی معمولی(کلیه استانها)

   پیش شماره
   *******9

   پاسخگوی همزمان
   5کانال(قابل ارتقا)

   اعتبار هدیه
   500دقیقه مکالمه

   مرکز تماسpbx
   90 روز رایگان(تست)