سرور مجازی اروپا

 • سرور مجازی آزمایش (تست ) 1روزه اروپا/لهستان

  4,000تومان Una vez
  Pedir Ahora
  • ✅رم | 4گیگابایت DDR4
   ✅پردازنده | 3000مگاهرتز
   ✅فضا | 40گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی لهستان| CS-PL18-2G

  90,000/mo
  Pedir Ahora
  • ✅رم | 2گیگابایتDDR4
   ✅پردازنده | 1000مگاهرتز
   ✅فضا | 20گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی لهستان| CS-PL18-4G

  150,000/mo
  Pedir Ahora
  • ✅رم | 4گیگابایت DDR4
   ✅پردازنده | 2000مگاهرتز
   ✅فضا | 40گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی لهستان| CS-PL18-6G

  200,000/mo
  Pedir Ahora
  • ✅رم | 6گیگابایت DDR4
   ✅پردازنده | 3000مگاهرتز
   ✅فضا | 60گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی لهستان| CS-PL18-8G

  250,000/mo
  Pedir Ahora
  • ✅رم | 8گیگابایتDDR4
   ✅پردازنده | 4000مگاهرتز
   ✅فضا | 80گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی لهستان| CS-PL18-12G

  300,000/mo
  Pedir Ahora
  • ✅رم | 12گیگابایتDDR4
   ✅پردازنده | 6000مگاهرتز
   ✅فضا | 100گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی لهستان| CS-PL18-16G

  350,000/mo
  Pedir Ahora
  • ✅رم | 16گیگابایتDDR4
   ✅پردازنده | 6000مگاهرتز
   ✅فضا | 150گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی لهستان| CS-PL18-32G

  450,000/mo
  Pedir Ahora
  • ✅رم | 32گیگابایتDDR4
   ✅پردازنده | 8000مگاهرتز
   ✅فضا | 200گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
Se incluye con cada plan
 • KVM
 • Virtualizor
 • Port 3Gbit
 • Cloud VPS
 • PANEL MANAGE SERVER