سرور مجازی خارج

VPS TEST
 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 50GB SSD NVME DISK
 • 100GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
 • 24Hr Expire Time
VPS Cloud PL-1
 • 2000MHZ CPU
 • 1GB DDR4 RAM
 • 10GB SSD NVME DISK
 • 1.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
S početkom od
90,000 تومان
Mjesečno
Naruči
VPS Cloud PL-2
 • 1000MHZ CPU
 • 2GB DDR4 RAM
 • 20GB SSD NVME DISK
 • 2.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
S početkom od
130,000 تومان
Mjesečno
Naruči
VPS Cloud PL-4G 5 Dostupan
 • 2000MHZ CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 40GB SSD NVME DISK
 • 5.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
S početkom od
170,000 تومان
Mjesečno
Naruči
VPS Cloud PL-6G 2 Dostupan
 • 2000MHZ CPU
 • 6GB DDR4 RAM
 • 60GB SSD NVME DISK
 • 5.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
S početkom od
210,000 تومان
Mjesečno
Naruči
VPS Cloud PL-8G 6 Dostupan
 • 3000MHZ CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 80GB SSD NVME DISK
 • 10.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
S početkom od
250,000 تومان
Mjesečno
Naruči
VPS Cloud PL-16G 4 Dostupan
 • 4000MHZ CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 100GB SSD NVME DISK
 • 100.000GB [2Gbps] Bandwidth
 • Full [KVM - Virtualizor ] ACCESS
S početkom od
390,000 تومان
Mjesečno
Naruči

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای گروه فناوران شبکه اینترنتی آریاسنتر محفوظ می باشد