سرور مجازی خارج ( Nvme | KVM )

 • سرور مجازی آزمایش (تست ) 1روزه اروپا/لهستان

  9,000تومان به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • ✅رم | 4گیگابایت DDR4
   ✅پردازنده | 3000مگاهرتز
   ✅فضا | 40گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی لهستان| CS-PL18-2G

  90,000/mo
  سفارش دهید
  • ✅رم | 2گیگابایتDDR4
   ✅پردازنده | 1000مگاهرتز
   ✅فضا | 20گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی خارج| CS-PL18-4G

  140,000/mo
  سفارش دهید
  • ✅رم | 4گیگابایت DDR4
   ✅پردازنده | 2000مگاهرتز
   ✅فضا | 40گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی خارج| CS-PL18-6G

  160,000/mo
  سفارش دهید
  • ✅رم | 6گیگابایت DDR4
   ✅پردازنده | 3000مگاهرتز
   ✅فضا | 60گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی خارج| CS-PL18-8G

  220,000/mo
  سفارش دهید
  • ✅رم | 8گیگابایتDDR4
   ✅پردازنده | 4000مگاهرتز
   ✅فضا | 80گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی خارج | CS-PL18-12G

  260,000/mo
  سفارش دهید
  • ✅رم | 12گیگابایتDDR4
   ✅پردازنده | 6000مگاهرتز
   ✅فضا | 100گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی خارج| CS-PL18-16G

  330,000/mo
  سفارش دهید
  • ✅رم | 16گیگابایتDDR4
   ✅پردازنده | 6000مگاهرتز
   ✅فضا | 150گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
 • سرور مجازی خارج| CS-PL18-32G

  390,000/mo
  سفارش دهید
  • ✅رم | 32گیگابایتDDR4
   ✅پردازنده | 8000مگاهرتز
   ✅فضا | 200گیگابایت SSD NVME
   ✅ترافیک | نامحدود (مصرف منصفانه)
   ✅مجازی ساز | KVM
همراه با هر پلن میباشد
 • KVM
 • Virtualizor
 • Port 3Gbit
 • Cloud VPS
 • PANEL MANAGE SERVER