99,833 تومان
ماهانه
HOST IR-PL1
1 گیگابایت حجم
نامحدود ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
پشتیبانی تیکت ۲۴ ساعته
166,500 تومان
ماهانه
HOST IR-PL2
5 گیگابایت حجم
نامحدود ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
پشتیبانی تیکت ۲۴ ساعته
333,167 تومان
ماهانه
نمایندگی میزبانی وب اختصاصی پلان اول
10 گیگابایت حجم
نامحدود ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
پشتیبانی تیکت ۲۴ ساعته
499,833 تومان
ماهانه
نمایندگی میزبانی وب اختصاصی پلاندوم
20 گیگابایت حجم
نامحدود ترافیک ماهیانه
SSL رایگان
پشتیبانی تیکت ۲۴ ساعته