كاربران و نمايندگان گرامي به اطلاع ميرساند تعرفه خطوط 8 رقمي متناظر 021 و 026 از تاريخ 6 تا 31 خرداد به صورت رايگان محاسبه مي گردد.
لازم به ذكر است كه در صورتي كه خط به صورت انلاين خريداري شود مبلغ واريزي بابت ثبت خط ، جهت شارژ پنل اعمال مي گردد.
اعتماد شما،افتخار ماست...
 


Friday, June 3, 2016

« بازگشت